CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Vaarweg

betekenis & definitie

Elke bevaarbare waterweg voor de binnenvaart in Nederland. Het gaat om de binnenwateren inclusief Oosterschelde en Westerschelde. De Noordzee en Waddenzee zijn uitgesloten. Toelichting Opgenomen zijn alle vaarwegen (eventueel betond) met een minimale diepte van 1,10 meter en een minimale doorvaarthoogte van 2,40 meter.