CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Vaarwegbeheerder

betekenis & definitie

Vaarwegbeheerder is de instantie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van een vaarweg. Onderscheiden worden: Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, particuliere beheerders.