CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Positie in het huishouden

betekenis & definitie

De positie in het huishouden is de plaats die een persoon in een huishouden inneemt ten opzichte van de referentiepersoon van het huishouden.

De referentiepersoon wordt niet als aparte positie onderscheiden maar neemt een van de andere posities in, behalve die van thuiswonend kind of lid van een institutioneel huishouden. De standaardindeling van personen naar positie in het huishouden kent één globale classificatie en twee varianten. De varianten onderscheiden zich van elkaar door een andere wijze van onderverdeling van de meerpersoonshuishoudens met het oog op toepassingen in respectievelijk demografische en sociaaleconomische statistische beschrijvingen.
Variant 1. Positie in het huishouden (globale classificatie) Thuiswonend kind Partner in paar zonder kinderen Partner in paar met kinderen Ouder in eenouderhuishouden Overig lid huishouden Alleenstaand
Variant 2a. Positie in het huishouden (Demografische variant) Thuiswonend kind Partner in paar zonder kinderen Partner in niet-gehuwd paar zonder kinderen Partner in gehuwd paar zonder kinderen Partner in paar met kinderen Partner in niet-gehuwd paar met kinderen Partner in gehuwd paar met kinderen Ouder in eenouderhuishouden Overig lid huishouden Alleenstaand Variant 2b. Positie in het huishouden (Sociaaleconomische variant) Alleenstaand Partner in paar zonder kinderen Partner in paar met kinderen - Met minderjarige kinderen - Met uitsluitend meerderjarige kinderen Ouder in eenoudergezin - Met minderjarige kinderen - Met uitsluitend meerderjarige kinderen Thuiswonend kind - Minderjarig kind - Meerderjarig kind Overig lid huishouden.