CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders

betekenis & definitie

Het (directe) rendement dat pensioenfondsen en levensverzekeraars behalen op hun vermogen uit bijvoorbeeld rente, dividenden, huren en pachten. Dit inkomen wordt in de nationale rekeningen beschouwd als inkomen van de deelnemers / polishouders die dit vermogen door het inleggen van premies hebben opgebouwd Zie ook: Primair inkomen (NR)