CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Pensioenfondsen en levensverzekeraars

betekenis & definitie

Alle instellingen met als hoofdfunctie het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's. Hieronder vallen onder meer de bedrijfstakpensioenfondsen, de ondernemingspensioenfondsen en levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen. Toelichting De verzekerden (deelnemers / polishouders) betalen premies aan bovengenoemde vermogensbeheerders. Hiermee bouwen zij hun pensioen- en levensverzekeringsaanspraken op.