CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Inkomen uit vermogen (NR)

betekenis & definitie

In de Nationale rekeningen (NR) wordt hieronder verstaan het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt voor het verstrekken van financiële middelen, of het beschikbaar stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid. Toelichting Inkomen uit vermogen wordt op onderstaande wijze ingedeeld: a) rente; b) winstuitkeringen in de vorm van (1) dividenden en (2) inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen; c) ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen; d) inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders; e) inkomen uit grond en minerale reserves.