variabele sans atout betekenis & definitie

Opening van 1SA, waarvan de sterkte afhangt van de kwetsbaarheid en de positie. In authentiek Acol toont een kwetsbare 1SA-opening 16-18 punten en een niet-kwetsbare 12-14 punten.

Gepubliceerd op 27-06-2017