partiële eliminatie betekenis & definitie

Speelwijze waarbij de eliminatie onvolledig is. In gevallen die zich lenen voor een eliminerende speelwijze, is een perfecte eliminatie niet altijd mogelijk. Een ‘partiële eliminatie’ kan dan net zo effectief zijn, mits de niet-geëlimineerde exitkaart(en) zich bij de juiste tegenstander bevinden.

Voorbeeld:

Zuid speelt 6♥. De start is ♠B voor de heer op tafel. In de tweede slag wordt ♥A gespeeld. Nu ♥H niet valt, lijkt het contract onmaakbaar geworden. Er is echter een uitweg. De leider gaat met ♣H naar de hand, incasseert ♠A, waarop in noord ♦4 verdwijnt, speelt ruiten naar de vrouw, incasseert ♦A en ook ♣A. Daarmee zijn de schoppen en de ruiten helemaal en de klaveren ‘partieel’ geëlimineerd. Dan volgt harten voor de heer van oost. Deze heeft geen klaveren meer en moet schoppen of ruiten in de dubbelrenonce spelen. In zuid gaat de laatste klaveren weg, terwijl in noord wordt getroefd: contract gemaakt.

Zie ook: eliminatie

Gepubliceerd op 26-06-2017