AAA / AA / A / B / C Locatie betekenis & definitie

Zowel voor winkels en in mindere mate voor kantoren wordt over A, B en C locaties gesproken. Voor retail- en FMCG-ondernemers (Fast Moving Consumer Goods) zijn de locaties van immens belang.