Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gepubliceerd op 05-05-2017

2017-05-05

Grond

betekenis & definitie

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.