WGBO betekenis & definitie

De WGBO is de wet op geneeskunde behandelovereenkomst. Deze heeft als doelstelling de rechten en autonomie van de patiënt te waarborgen.

Deze doelstelling wordt bewerkstelligd door 4 punten:
1. 'Informed consent' (toestemming en adequate informatie van de behandeling).
2. Een arts is verplicht een dossier aan te leggen en deze bij te houden.
3. De patiënt heeft recht op inzage van zijn eigen dossier, geheimhouding van de arts en privacy.
4. De wet regelt de vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten.

Gepubliceerd op 10-10-2014