DSM IV betekenis & definitie

DSM staat voor 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'. Het is een codering en classificatie schema voor het vaststellen van psychiatrische ziekten zodat er eenduidigheid bestaat in de medische wereld. We zijn nu, in 2014, bij de 4e versie.

De classificatie bevat 5 verschillende assen.
as I: klinische stoornissen (autisme, angst, stemming, schizofrenie, verslaving, adhd).
as II: Persoonlijkheid en verstandelijke beperking (cluster a, b en c).
as III: somatische aandoeningen.
as IV: psychosociale en omgevingsfactoren/gezin.
as V: Globaal algemeen functioneren GAF (Score 100 is uitstekend functioneren, 10 is gevaar voor zichzelf).

Per stoornis en syndroom wordt aangegeven welke symptomen aan- of afwezig moeten zijn.

Gepubliceerd op 10-10-2014