Diepte betekenis & definitie

Uit (de) diepten, vanuit het dieptepunt van iemands ellende.

De profundis -- uit de diepten, zo luiden de eerste woorden van de bekende boetpsalm, Psalmen 130:1-2: ‘Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem’ (NBV) Ook de berijmde versie hoort men wel: Uit diepten van ellende. Als eerste citeren we uit de oudst bekende versificatie van de psalm, in een handschrift uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Als latijnse naam voor de psalm is de profundis niet algemeen bekend, al treffen we haar aan in een gedicht van H. Andreus, in een treffende tegenstelling tot de hoge stemmen die de regels zingen: ‘Ik heb twintig kastraten geëngageerd / die het de profundis zingen’ (H. Andreus, Verzamelde gedichten, 1983 (Ik profileer je, 1953), p. 99).

Bijbelcitaat: Van diepen, heere uut mire herten / Riepic. (Hs. KNAW Amsterdam nr. XXXVI, in S.J. Lenselink, De profundis, 1991)

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1548), Psalmen 130:1. Wt der dyepten, roepe ic HEERE tot v.

Gebruiksvoorbeeld: Hoe kon ze ooit gedacht hebben dat het mij toen goed ging? Ook zonder brief had ze het moeten begrijpen, maar met brief, uit de diepten geschreven, hoe was dat mogelijk? (R. Rubinstein, Niets te verliezen en toch bang, 1990 (1978), p. 98)

Gebruiksvoorbeeld: Het illustreert de wederopstanding van de Haagse aannemer, die uit de diepten van dreigend faillisement en mogelijke fraude omhoog is geklauterd naar wat misschien nog niet de penthouse maar wel de belle etage van de bouwwereld mag heten. (NRC, apr. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: [In de bespreking van een cd met gospels:] Uit dieptes van armoe en ongeletterdheid komt het krijsende en aangrijpende kerkhoflied Burying Ground. (Volkskrant Magazine, 16-10-1999, p. 41)

Gepubliceerd op 11-05-2017