Synoniemen van zwangerschap

zwangerschapsperiode
2019-08-22

zwangerschap

De tijd vanaf de bevruchting van een eicel in de vrouw tot aan de bevalling. Het kind wordt geboren aan het einde van de bevalling, bij de geboorte. De verloskundige (‘vlos’, vroedvrouw) of de gynaecoloog (vrouwenarts) helpt bij de bevalling (verlossing). De zwangerschap duurt vanaf de laatste menstruatie (ongesteldheid; in België: maandstonden/regels) negen maanden (ongeveer 40 weken). Waaraan merkt een vrouw dat ze zwanger is geworden? Ze wordt niet meer ongesteld, is soms ’s ochtends...

Lees verder
2019-08-22

zwangerschap

Het begrip zwangerschap heeft 4 verschillende betekenissen: 1) het zwanger zijn; het door een vrouw of vrouwtjesdier dragen van een nakomeling in de baarmoeder 2) zwangerschap buiten het huwelijk; zwangerschap van een vrouw die niet getrouwd is 3) periode waarin een vrouw of vrouwtjesdier zwanger is; hoeveelheid tijd die een zwangerschap duurt; zwangerschapsperiode 4) wet die enerzijds als doel heeft het ongeboren leven te beschermen en anderzijds de hulpverleningsmogelijkheden moet garanderen v...

Lees verder
2019-08-22

Zwangerschap

De meeste Nederlandse echtparen vertellen het vaak al in de derde maand als de vrouw zwanger is. Maanden voor de bevalling is de kinderkamer al ingericht. Vrouwelijke én mannelijke kennissen zullen vragen wanneer het kindje komt. En de details van de bevalling worden, ook door de man, zelfs op zijn werk, redelijk nauwkeurig verteld: ‘Om half tien begonnen de weeën, het vruchtwater kwam al om elf uur. Ze is ook nog ingeknipt, toen heb ik even niet gekeken.’ Bij migranten is het vrijwel alti...

Lees verder
2019-08-22

zwangerschap

zwangerschap - Zelfstandignaamwoord 1. de tijd dat een vrouw een ongeboren kind met zich draagt Zij voelde zich niet lekker door haar zwangerschap. Woordherkomst Afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord zwanger met het achtervoegsel -schap. Synoniemen (medisch) graviditeit

Lees verder
2019-08-22

zwangerschap

zwangerschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: zwan-ger-schap 1. periode dat een vrouw in verwachting is ♢ een zwangerschap duurt meestal negen maanden Zelfstandig naamwoord: zwan-ger-schap de zwangerschap de zwangerschappen

Lees verder
2019-08-22

Zwangerschap

Zwangerschap (graviditas) is die toestand van het vrouwelijk individu, welke bij de ontvangenis (conceptie) een aanvang neemt, en bij de geboorte eindigt. De eerste is het gevolg van een vruchtbare paring. De bevruchting van het ei geschiedt gewoonlijk in den eijerleider, waaruit het waarschijnlijk op den 12den tot 14den dag nadat het den eijerstok verlaten heeft, de baarmoeder bereikt. Hier wordt het gevoed, neemt toe in wasdom en komt gedurende den loop der zwangerschap (bij den mensch 40 weke...

Lees verder
2019-08-22

Zwangerschap

Zwangerschap - De z. begint met de bevruchting (het binnendringen van een mannelijke zaadcel in het door een der eierstokken losgelaten ei) en eindigt met de bevalling. De duur der z. is gemiddeld 40 weken. Wat de geleidelijke ontwikkeling der vrucht betreft, zie EMBRYO. In den loop der z. doen zich in het geheele lichaam der zwangere vrouw allerlei veranderingen voor ; de uitwendige teekenen daarvan worden zwangerschapsteekenen genoemd. Vóór de vierde maand is het bestaan van z. uiterst moeil...

Lees verder
2019-08-22

zwangerschap

zwangerschap - De fase waarin men een nog niet geboren kind in de baarmoeder draagt.