Wat is de betekenis van Zenobia?

2017
2022-11-30
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Zenobia

Zenobia is de vrouw van Rhadamistos, die tegen het midden van de 1e eeuw n.C. zijn oom, de Armeense koning en Romeinse bondgenoot Mithridates, van de troon verdreef en ten slotte in 68 op bevel van Galba vermoordde. Op zijn beurt werd Rhadamistos verdreven door de Parthen, die Tiridates op de troon installeerden. Rhadamistos moest in 51 samen met d...

Lees verder
2000
2022-11-30
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

Zenobia

Zenóbia D. Don [David Don], - genoemd naar Zenobĭa Septĭma, koningin van het Syrische landschap Palmӯra (N.O. van Damaskus), vazalstaat van het Romeinsche rijk, die toen haar echtgenoot in 267 vermoord was, het bestuur op zich nam, in opstand kwam tegen de Romeinen en Klein-Azië en Mesopotamië veroverde, doch in 272 door Aureliānus werd vers...

Lees verder
1973
2022-11-30
Planten

Plantenterminologie

Zenobia

naar Zenobia Septima, koningin van een Syrisch landschap ten N.O. van Damascus; vazalstaat van het Romeinse Rijk, waartegen zij in opstand kwam en toen, geketend, aan de triomftocht van de overwinnaar naar Rome moest deelnemen

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Zenobia

eigenlijk: Septimia Bath-Zabbai, koningin van Palmyra (262—272); echtgenote van Odainathos. Na diens dood (267) regeerde Zenobia voor haar minderjarige zoon Vaballathus. Haar troepen veroverden Egypte, maar werden in 272—273 vernietigd door de Romeinse keizer Aurelianus. Deze verwoestte Palmyra en verbande Zenobia naar Italië.Litt....

Lees verder
1964
2022-11-30
voornamen

Voornamenboek

Zenobia

v -> Zenobius. Vr. Zenobia is, zij het ook niet frequent, altijd meer als voornaam in gebruik geweest dan de m. vorm (Zenobius). Dit waarschijnlijk o.i.v. de heldhaftige koningin Zenobia van Palmyra in Syrië. Zij trachtte ‘koningin van het Oosten' te worden en Palmyra tot een centrum van cultuur te maken. Zij werd echter verslage...

Lees verder
1954
2022-11-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Zenobia

fam. Ericaceae. Enige soort is Z- pulverulenta (WILLD.) POLLARD (Andromedaspedosa HORT.) uit N.Am., een meestal blauw berijpte struik met okselstandige trossen van hangende, witte bloemen. Ze behoort thuis op veenachtige bodem.

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zenobia

Gr. Zenobi'a, eig. Batzabbai, koningin van Palmy'ra, die haar veroveringen over Syrië, Klein-Azië en Egypte uitstrekte ; keizer Aurelia'nus begon een oorlog tegen haar en versloeg haar bij Emessa (372 n. C.); zij ontving een landgoed in Italië, waar zij rustig de rest van haar dagen sleet.

1949
2022-11-30
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Zēnŏbĭa

1. ae, f. dochter van Mithridates, de koning van Armenië. 2. ae, f. gemalin van Odenathus, de koning van Palmyrene, die na de dood van haar gemaal voor haar onmondige zoon de regering waarnam.

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Zenobia

koningin van Palmyra in de Syrische woestijn, 264-273 n.C. Breidde haar rijk uit over Syrië en Egypte. In 273 door de Rom. keizer Aurelianus verslagen en als gevangene naar Rome gevoerd.

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Zenobia

(264/274), koningin v. → Palmyra, veroverde Syrië en Egypte, 274 gevangen genomen d/d Romeinen.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zenobia

koningin van Palmyra (nu Tedmur, in Syrië), vrouw van Septimius Odainathos, den dux. Orientis onder Gallienus. Na den dood van haar man (267) heerschte Zenobia zelve over het rijk en versloeg een door Gallienus gezonden leger. Ten koste van Rome breidde zij haar gebied verder uit over Egypte en Klein-Azië. Door Aurelianus’ legers t...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Zenobia

koningin van Palmura, dat zij tot de prachtigste stad van Azië maakte, gemalin en 267 opvolgster van Odaenathus, 274 door Aurelianus gevangen.

1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zenobia

Zenobia - (Septimia), koningin van Palmyra, gemalin van Odenathus II en diens opvolgster, liet zich keizerin van het Oosten noemen en breidde haar gebied nog aanzienlijk uit, doch werd in 272 door keizer Aurelianus gevangen genomen, moest diens zegetocht opluisteren en sleet haar verdere dagen op een landgoed bij Tibur met haar kinderen.

1910
2022-11-30
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Zenobia

Zenobia - Ζηνοβία, 1) echtgenoote van Odenāthus (z. a.), nam na diens dood in 267 na C. zelve het bewind over Palmȳra in handen als regentes voor hunne twee onmondige zoons. Te midden der verwarring in het rom. rijk, breidde zij haar gebied uit over Syrië, Aegypte, Vóór-Azië, totdat zij in...

Lees verder
1870
2022-11-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Zenobia

Zenobia (Septimia), gemalin van Odenathus, koning van Palmyra, breidde na den dood van dezen (266 of 267) haar gezag uit over Syrië en Egypte en onderscheidde zich door dapperheid, schoonheid en gaven des geestes. Weldra zag keizer Aurelianus zich gedrongen Vaballathus, den zoon van Zenobia, als mederegent te erkennen, terwijl zij zelve den titel v...

Lees verder
1869
2022-11-30
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Zenobia

vrouw van Rhadamistus, koning van Iberiê (een gedeelte van het tegenwoordige Georgië), was eene dochter van Miüiridales, koning van Armenië. Haar man, genoodzaakt te vluchten, en niet willende dat zij in 's vijands handen viel, doorstak haar met zijnen ponjaard, en wierp haar in den Araxus. Zij werd echter gered, en naar T...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten