Wat is de betekenis van zeilen?

2024-02-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zeilen

zeilen - Werkwoord 1. (techniek) voortgestuwd worden door de druk van de wind tegen een opgehouden zeil Op het strand zal weer met zeilwagens worden gezeild. 2. (scheepvaart) zich in een zeilboot met behulp van de wind over het water voortbewegen Nog altijd is h...

2024-02-24
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

zeilen

Zeil aan de achterste mast, die bezaansmast heet. (Flevobericht 323 (1991))

2024-02-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zeilen

zeilen - regelmatig werkwoord uitspraak: zei-len 1. in een zeilboot varen ♢ we zeilden de hele middag op het Alkmaardermeer 2. zich glijdend of zwevend voortbewegen ♢ de fietser zeilde de heuvel...

2024-02-24
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Zeilen

De zeilen worden op de wieken gespannen om zodoende het windoppervlak (drukoppervlak) te vergroten. Door middel van diverse touwen kunnen de zeilen in 6 verschillende posities op de wiek uitgerold worden, elk met hun specifieke oppervlak. Een van de taken van de molenaar bij het starten van zijn werkdag is dan ook het voorleggen van de vier molenze...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Zeilen

Zie: →Zeil- en roeisport.

2024-02-24
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

zeilen

het zich voortbewegen door het opvangen van de wind tegen een gespannen zeil. Deze kunst kende men reeds in de Oudheid. Het bleef in de loop van de geschiedenis bijna steeds beperkt tot de toepassing op schepen. De zeilen moeten zo gesteld zijn dat hun vlakken ongeveer in het midden staan van de hoek die de koers (kielrichting van het schip) en de...

2024-02-24
Woordenboekje Nederlandse Jiddisch

H. Beem (1975)

Zeilen

tellen; Nieuwhoogduits zählen.

2024-02-24
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ZEILEN

Te onderscheiden in watersport en hardzeilen. De jaarlijkse Sneekweek is bekend. De Noord-Ned. Watersport Bond is een overkoepelende organisatie. Vooral de B.M.er van H. Bulthuis werd zeer populair, zie Scheepstypen, Skûtsje. -> Scheepstypen, Watersport.Zie: H. G. v. Slooten en K. Sikkema, Zeilend zwerven door Frl. (Assen 1946); Repert.,...

2024-02-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zeilen

v., sile; naar de vaste wal —, ynsile; -de bereiken, oansile, bisile; hard willen(van schip), tige sjitte wolle; niet rechtuit willen — (van schip), wine; krap —, der tsjinoan bekje, hingje, skrael sile, skrael by de wyn lizze; uiterst krap —, opsette, o...

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zeilen

(zeilde, heeft en is gezeild), 1. zich met behulp van zeilen over het water voortbewegen, gezegd van een vaartuig en van de personen daarin: het schip zeilt de haven uit; wij zeilden door het Kanaal; met dezeboot kan men ook zeilen ; met volle, met halve wind zeilen; hoog bij de wind zeilen; (overg.) zekere koers zeil...

2024-02-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ZEILEN

is de kunst om door middel van uitgespannen zeilen gebruik te maken van de wind voor de voortbeweging van een vaartuig. Reeds in de Oudheid beoefende men deze kunst; maar doordat toen de zeilen vnl. overdwars op het schip stonden en de schepen als regel zonder kiel of zwaard voeren, werd toen alleen ruim- en voor de wind gezeild. Tegen de wind werd...

2024-02-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zeilen

zeilde, h. en i. gezeild (met behulp van zeilen varen; Z.-N. de zeilen van de molenwieken openspannen): uit zeilen gaan, met een zeilboot gaan spelevaren; achteruit zeilen, fig. achteruitgaan; sloepen, type B., gezeild door adelborsten, bestuurd en bediend tijdens het zeilen; de gezeilde tijd was 52 minuten, de tijd van het zeilen; v. e. dronkaard:...

2024-02-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zeilen

Sinds de Oudheid heeft de mensch den wind gebruikt als drijfkracht voor zijn schepen. Na de uitvinding der mechanische voortdrijving worden de zeilschepen vrijwel uitsluitend nog slechts als plezier- of visschersvaartuigen gebruikt. Waren de koopvaardij- en oorlogsschepen der vorige eeuwen meest dwarsgetuigd, d.w.z. droegen zij zeilen, die met behu...

2024-02-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

zeilen

(zeilde, gezeild) 1. (heeft en is) met behulp van zeilen varen: uit gaan. Gez. ruimschoots -, het zo nauw niet nemen; -de goederen, die op zee onderweg zijn; -d verkopen, terwijl de goederen nog op zee onderweg zijn. ➝ halverwind, reilen, rijden, volk, wal, wind. II. (heeft) 1. onder het zeilen bedienen: sloepen, door studenten gezeild. 2. zeil...

2024-02-24
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Zeilen

Het is voor het huidige geslacht moeilijk om zich plotseling voor te stellen, hoe de havens van een handelsstad een jaar of 50 geleden eruit zagen, toen daar mastbossen opstaken en de vele kleine, vlugge zeilschepen een schilderachtig schouwspel opleverden. Inderdaad mooi en romantisch was zo’n zeilvaart-toneel. En al was het goederenvervoer...

2024-02-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Zeilen

Zeilen - van zeilschepen zijn 3- of 4-hoekig. De eerste varen gewoonlijk langs de leiders, de laatste aan raas en gaffels. Zij bestaan uit verschillende banen door dubbelen platten naad aan elkander genaaid en voor sterkte omgeven door een touw, het lijk. Voor versterking worden verschillende verdubbelingen aangebracht, als appen tegen schavieling,...

2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

zeilen

(zeilde, heeft en is gezeild), 1. zich met behulp van zeilen over het water voortbewegen (e); het schip kan — noch drijven, het is loom, het wil niet voort; 2. een zeilvaartuig besturen: — leren; 3. (iets) ergens of in zekere toestand brengen: een schip in de grond —; een ander schip dood —, de loef afsteken; zich voortbew...

2024-02-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Zeilen

stukken zwaar doek, die op schepen worden aangewend om aan de masten geslagen te worden en zoo oppervlakken te vormen welke weerstand bieden aan den wind, die dan het schip voortstuwt. Die Z. worden onderscheiden naar hun vorm, naar de soorten van schepen, waarvoor zij bestemd zijn, of naar den mast, het rondhout enz., waaraan zij hangen. Wat de ge...

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ZEILEN

ZEILEN, (zeilde, heeft en is gezeild), met behulp der zeilen over het water gaan, voortdrijven : met vollen, met huiven wind zeilen; hoog bij den wind zeilen; — het schip kan zeilen noch drijven, het is loom, het wil niet voort; — op zijn buik zeilen, op zij liggende voortzeilen; — ruimschoots (met goeden wind) zeilen, (fig.) he...

2024-02-24
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Zeilen

zie Schip.