Synoniemen van Werving

2020-04-05

Werving

Bij werving staat het zoeken van deelnemers aan het focusgroeponderzoek centraal. De deelnemers worden geselecteerd uit het steekproefkader. Soms maken onderzoekers gebruik van een screeningsvragenlijst om personen met bepaalde kenmerken uit te sluiten, bijvoorbeeld: geen personen werkzaam in de reclame. In de werving ontvangen personen in algemene bewoordingen informatie over het onderwerp van het onderzoek.

2020-04-05

werving

Het definiëren en lokaliseren van de doelgroep, het opstellen van een boodschap om de doelgroep te bereiken en het kiezen van een adequaat medium voor de overdracht van de boodschap.

2020-04-05

Werving

Overhalen of trachten over te halen zich aan te sluiten bij een bepaalde opleiding of instelling.

2020-04-05

werving

werving - Zelfstandignaamwoord 1. het verkrijgen van nieuwe klanten of leden Woordherkomst Naamwoord van handeling van werven met het achtervoegsel -ing.

2020-04-05

werving

werving - zelfstandig naamwoord uitspraak: wer-ving 1. het lid maken, klant maken of in dienst nemen van personen ♢ de personeelsfunctionaris richt zich op de werving van personeel Zelfstandig naamwoord: wer-ving de werving Synoniemen acquisitie

2020-04-05

Werving

1° Van militairen. In Nederland geschiedt de w. van het personeel van de zeemacht door het Centr. bureau voor aanneming van marinepersoneel te Den Haag; voor de landmacht heeft de w. plaats bij de korpsen en bij de garnizoenscommandanten; voor het Ned.-Ind. leger bij den commandant van de Koloniale reserve te Nijmegen. A. Lohmeijer. In België zijn de wervingsbureelen belast met de werving van de dienstplichtigen. De vrijwillige dienstnemers worden daarentegen rechtstreeks door de korps...

2020-04-05

werving

('werving) v. (-en) het werven.