Wat is de betekenis van Waals charter?

1994
2022-08-13
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Waals charter

Waals charter, op 12.7.1314. door hertog → Jan III aan Brabant verleend. Door het verlenen van dit charter verzekerde de Brabantse hertog zich van een toelage van veertigduizend pond Tours, verleend door steden, abdijen en het land van Brabant, ter leniging van zijn financiële nood (→ Vlaams charter).

1981
2022-08-13
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Waals Charter

12.7.1314 aan Brabant verleend door hertog Jan III van Brabant. Hierbij verleenden de steden, de abdijen en het land van Brabant de hertog een toelage van 40000 ponden Tours om zijn financiële nood te lenigen. → Vlaams Charter.