Wat is de betekenis van Vrijwillige landstorm?

2024-07-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Vrijwillige landstorm

1) omvat vrijwil!. v. motor-, vaartuig-, spoorweg- en luchtvaartdienst; 2) naarn v. vooroefeningsinstituut v. dienstplichtigen, waar zij vóór hun indiensttreding worden afgericht, met gedeeltelijke vrijstell. v. dienstplicht.

2024-07-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Vrijwillige landstorm

→Landstorm.