Wat is de betekenis van Landstorm?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Begrippenlijst WO2 Thesaurus

NIOD (2016)

Landstorm

De 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Landstorm Nederland was een divisie van de Waffen-SS. De eenheid bestond voornamelijk uit Nederlandse vrijwilligers en was uitsluitend actief aan het westfront. De militaire formatie werd in maart 1943 opgericht als 'Landwacht Nederland', niet te verwarren met de later opgerichte Nederlandse Landw...

2024-07-20
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Landstorm

Landstorm, in Nederland legerreserve van personeel dat in vredestijd niet werd opgeroepen voor de militie. In 1915-1916 werden speciale legerreserveonderdelen opgericht: de vrijwillige landstorm voor landstormers die vrijwillig wilden dienen. Als reactie op de dreigende revolutie van eind 1918 werd een korps → Bijzondere Vrijwillige Landstorm opger...

2024-07-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Landstorm

m., (vóór de dienstplichtwet van 1922) de nog overblijvende weerbare mannen die in tijd van nood onder de wapens konden geroepen worden: de vrijwillige landstorm bestaat niet meer.

2024-07-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Landstorm

(1), de in 1913 in Nederl. ingestelde organisatie van niet-dienstplichtigen, die alleen in oorlogstijd of onder bijzondere omstandigheden in werking treedt; (2) (aanvankelijk Landwacht geheten) een tijdens de Duitse bezetting van Nederland, op 12 Maart 1943, ingestelde organisatie, welker speciale taak — binnen het kader van de Waffen-S.S. he...

2024-07-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LANDSTORM

is een uit de Duitse legervorming overgenomen benaming; in dat leger werden daarmee aangeduid de niet geoefende dienstplichtigen van 17-50-jarige leeftijd, over wie in oorlogstijd kon worden beschikt, om bij de depots te worden afgericht ten einde in het leger als aanvulling der geleden verliezen gebruikt te worden. In de Nederlandse legerwetten ko...

2024-07-20
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Landstorm

Anti-V.V.V. (Vijandig Vreemdelingen Verkeer.

2024-07-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Landstorm

m. (na 1922: verzamelbegrip in de Ned. legerorganisatie): tot de Landstorm behoren o.a. die zich door een mondelinge belofte verbinden bij troebelen onder de wapenen te komen.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Landstorm

legerafdeeling beslaande uit hen, die zich mondeling of schriftelijk verbinden in tijd v. oorlog of troebelen onder de wapenen te komen, ook al zijn zij vrij van gewonen dienstplicht.