Wat is de betekenis van Bijzondere Vrijwillige Landstorm?

2024-06-24
Begrippenlijst WO2 Thesaurus

NIOD (2016)

Bijzondere Vrijwillige Landstorm

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm was een aanvulling op de Vrijwillige Landstorm, die werd opgericht bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914. Deze militaire eenheden werden gevormd om de grote stroom vrijwilligers (circa 20.000), die Nederland wilden helpen beschermen bij het uitbreken van de grote oorlog, in goede banen t...

2024-06-24
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Bijzondere Vrijwillige Landstorm

Bijzondere Vrijwillige Landstorm (bvl), Nederlandse binnenlandse vrijwilligersmilitie, opgericht na de revolutiedreiging in de novemberdagen van 1918, georganiseerd door de officier L.F. Duymaer van Twist, antirevolutionair lid van de Tweede Kamer. De bvl was een gewapende macht, gevormd uit dienstplichtigen en reservisten, die het wettig gezag kon...

2024-06-24
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Bijzondere Vrijwillige Landstorm

(BVL), Ned. binnenlandse vrijwilligersmilitie. opgericht na de novemberdagen van 1918, georganiseerd door het antirevolutionaire lid van de Tweede Kamer, officier L.F.Duymaer van Twist. Het was een gewapende macht gevormd uit dienstplichtigen en reservisten, met het doel op te treden bij binnenlandse onrust ter handhaving van het wettig gezag. Het...

2024-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bijzondere vrijwillige landstorm

(BVL), Ned. binnenlandse vrijwilligersmilitie, opgericht na de novemberdagen van 1918, georganiseerd door het antirevolutionaire lid van de Tweede Kamer, officier L.F.Duymaer van Twist. Het was een gewapende macht gevormd uit dienstplichtigen en reservisten, met het doel op te treden bij binnenlandse onrust ter handhaving van het wettig gezag. Het...