2019-11-22

Voorziening

Verplichtingen, verliezen of risico’s die tot een betaling in de toekomst leiden en waarvan de omvang op de balansdatum niet exact bekend is maar wel kan worden geschat.

2019-11-22

Voorziening

Een voorziening is een deel van het vermogen van een vennootschap dat is afgezonderd om in de toekomst aan bepaalde (specifieke) financiële verplichtingen of bijzondere bedrijfsrisico’s te kunnen voldoen. Voorzieningen worden tot het vreemd vermogen gerekend.

2019-11-22

voorziening

voorziening - Zelfstandignaamwoord 1. een maatregel om in iets te voorzien De voorzieningen waren gelukkig goed geregeld. Woordherkomst Naamwoord van handeling van voorzien met het achtervoegsel -ing. Verwante begrippen faciliteit, voorzorg, communicatiefaciliteit, computerfaciliteit, helpfaciliteit, kantoorfaciliteit, kasfaciliteit

2019-11-22

voorziening

voorziening - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-zie-ning 1. maatregel waarmee je ergens voor zorgdraagt ♢ er zijn voorzieningen voor mensen die geen geld hebben 1. sociale voorzieningen [voor het opvangen van mensen die ziek of werkloos zijn] 2. sanitaire voorzieningen [wc...