Wat is de betekenis van Collectieve voorzieningen?

2017
2020-12-05
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Collectieve voorzieningen

Goederen en diensten die de collectieve sector ter beschikking stelt aan de bevolking. We onderscheiden zuivere voorzieningen: voorzieningen waarvan niemand uitgesloten kan worden; quasi-voorzieningen: voorzieningen die ook individueel genoten kunnen worden; meritgoederen: goederen die niet alleen voor de directe gebruiker nut opleveren, maar daarb...

Lees verder
2017
2020-12-05
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen zijn voorzieningen die door de overheid worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld uitkeringen. De overheid wil de illegaliteit bestrijden door collectieve voorzieningen niet of nauwelijks beschikbaar te stellen aan illegalen. Alleen in geval van acute medische noodzaak, onderwijs voor leerplichtige kinde...

Lees verder
1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

collectieve voorzieningen

→gemeenschapsvoorzieningen.