Wat is de betekenis van Sociale voorzieningen?

2018
2020-12-02
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Sociale voorzieningen

Inkomensregelingen voor mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering op grond van een sociale verzekering. Deze worden betaald uit de algemene middelen van de overheid.

2017
2020-12-02
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Sociale voorzieningen

Sociale zekerheidsregelingen die uit de algemene middelen van de overheid worden gefinancierd.

2013
2020-12-02
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen zijn aanvullend op sociale verzekeringen en gelden voor iedereen in Nederland. De Wet Werk en Bijstand (WWB) is een voorbeeld van een sociale voorziening.

2007
2020-12-02
Arbeidsmarktmakelaars

Begrippenlijst bij het boek Arbeidsmarktmakelaars

Sociale voorzieningen

Regelingen voor burgers die niet via de andere regelingen voldoende zijn verzekerd van een basisinkomen, bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand.

2007
2020-12-02
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Sociale voorzieningen

Collectieve regelingen waarbij de uitkeringen worden bekostigd uit de algemene overheidsgelden, dus door belastingheffing.

1996
2020-12-02
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Sociale voorzieningen

Het treffen van bepaalde voorzieningen om een bevolking te beschermen tegen de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en dergelijke. Sociale voorzieningen bestaan uit wettelijke voorschriften, waarin is vastgelegd hoe de regelingen in elkaar zitten en hoe er gebruik van kan worden gemaakt, en uit instanties die de wetten uitvoeren...

Lees verder