Wat is de betekenis van volstaan?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

volstaan

volstaan - Werkwoord 1. absoluut: voldoende zijn Een korte opmerking daarover volstaat. 2. (inerg): besluiten dat iets voldoende moet zijn Er is volstaan met een korte opmerking. volstaan - Werkwoord 1. vol staan volstaan...

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

volstaan

volstaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: vol-staan 1. je daartoe beperken ♢ ik volsta met een korte toespraak 2. voldoende zijn ♢ alleen een boterham met kaas volstaat niet Onrege...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Volstaan

(volstond, heeft volstaan), 1. voldoende zijn: dat volstaat; 2. met iets volstaan, zich beperken tot; met iets kunnen volstaan, niet meer behoeven te doen dan.

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Volstaan

v., folstean.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Volstaan

(volstond, heeft volstaan), 1. (vero.) volharden ; 2. voldoende zijn : dat volstaat : zo één volstaat voor twee ; 3. met iets volstaan, zich beperken tot, niet meer doen dan ; — met iets kunnen volstaan, niet meer behoeven te doen dan. [Niet of nauwelijks als samenst. te beschouwen is vol staan...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

volstaan

volstond, h. volstaan (voldoen; voldoende zijn): met deze verklaring kunt gij volstaan.

1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VOLSTAAN

VOLSTAAN - (volstond, heeft volstaan), voldoen: dat kan volstaan, dat is voldoende; (zeew.) de volle werking van den wind ondervinden (van een zeil).