Wat is de betekenis van Verwijdering asielzoeker?

2024-04-13
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Verwijdering asielzoeker

Verwijdering asielzoeker is een handeling die plaatsvindt na definitieve afwijzing van een verzoek om toelating in Nederland van een asielzoeker. Er zijn drie soorten verwijderingen, te weten: uitzetting, vertrek onder toezicht, controle adres na aanzegging. Zie ook: Asielverzoek, Controle adres na aanzegging, Uitzetting, Vertrek onder toezicht