Gepubliceerd op 31-12-2016

Verwijdering asielzoeker

betekenis & definitie

Verwijdering asielzoeker is een handeling die plaatsvindt na definitieve afwijzing van een verzoek om toelating in Nederland van een asielzoeker. Er zijn drie soorten verwijderingen, te weten: uitzetting, vertrek onder toezicht, controle adres na aanzegging.

Zie ook: Asielverzoek, Controle adres na aanzegging, Uitzetting, Vertrek onder toezicht