Wat is de betekenis van Asielzoeker?

2021
2021-01-20
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die in een land asiel aanvraagt. Dat betekent dat de vreemdeling zich blijvend wil vestigen in het andere land. De redenen waarom iemand asiel aanvraagt kunnen sterk uiteenlopen. Sommigen ontvluchten het eigen land vanwege oorlog, een politiek instabiele situatie of hongersnood. Anderen zien meer (economische) kansen in he...

Lees verder
2020
2021-01-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

asielzoeker

iemand die asiel zoekt. iemand die in het buitenland een verzoek indient om er te mogen blijven op grond van de bijzondere status die een staat kan verlenen aan burgers met een vreemde nationaliteit, wanneer zij levensbedreigende, vaak politieke omstandigheden in hun eigen land moeten ontvluchten; iemand die asiel zoekt. Voorbeelden:...

Lees verder
2020
2021-01-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

asielzoeker

(1997) (kantoortaal, spot.) iemand van Friese komaf. • Asielzoeker: iemand van Friese komaf. (Wim de Jong & Henrico Prins: Kan-toortaal. 1997)

Lees verder
2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

asielzoeker

asielzoeker - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land Nederland moet soms asielzoekers weigeren. Asielzoekers kunnen zich beroepen op het vluchtelingenverdrag van 1951. Woordherkomst samenstelling van asie...

Lees verder
2018
2021-01-20
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Asielzoeker

Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend. Zie ook: Asielverzoek, Vluchteling

2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

asielzoeker

asielzoeker - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-siel-zoe-ker 1. iemand die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als vluchteling ♢ de meeste asielzoekers wonen bij elkaar in een centrum Zelfstandig naamwoord: a-siel-zoe-ker...

Lees verder
2017
2021-01-20
Politici

Jargon & Slang van Politici

Asielzoeker

Asielzoeker - persoon (meestal gaat het om een politiek vluchteling) die verblijf zoekt in een ander land. . . . de opvang van de asielzoekers in gemeenten is een eclatant succes geworden. - Het Parool 30.4.1988 Atlantisch pact de NAVO. ​

Lees verder
2017
2021-01-20
Dienst Terugkeer en Vertrek

Begrippenlijst Dienst Terugkeer en Vertrek

Asielzoeker

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten om in een ander land asiel aan te vragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt, namens de verantwoordelijke bewindspersoon, of de asielzoeker voor bescherming in Nederland in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat hij vluchteling is, in zijn eigen land het reële risico l...

Lees verder
2017
2021-01-20
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Begrippen Immigratie- en Naturalisatiedienst

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende redenen zijn land van herkomst heeft verlaten en asiel (bescherming) heeft aangevraagd. Er is nog niet vastgesteld of hij voldoet aan de vereisten voor een verblijfsvergunning asiel.

2016
2021-01-20
Manon Stravens

Journalist

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan, dat vervolgens gedurende een asielprocedure onderzoekt of de persoon een vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Wereldwijd wachten bijna 1,8 miljoen mensen op een beslissing op hun asielaanvraag, voora...

Lees verder
1999
2021-01-20
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Asielzoeker

Asielzoeker - persoon, meestal een politiek vluchteling, die verblijf zoekt in een land. In 1987 stond de term nog in geen enkel woordenboek, dit in tegenstelling tot het werkwoord asileren ‘in een psychiatrische inrichting (doen) opnemen’ (Van Dale, 1992). Het woord asielzoeker heeft voor sommigen een ietwat pejoratieve klank. ... de opvang van de...

Lees verder