Synoniemen van Asielzoeker

2019-10-21

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die in een land asiel aanvraagt. Dat betekent dat de vreemdeling zich blijvend wil vestigen in het andere land. De redenen waarom iemand asiel aanvraagt kunnen sterk uiteenlopen. Sommigen ontvluchten het eigen land vanwege oorlog, een politiek instabiele situatie of hongersnood. Anderen zien meer (economische) kansen in het andere land. De laatste categorie asielzoekers worden ook wel economische vluchtelingen genoemd. Een asielzoeker kan beroep doen op het Vluchtelinge...

2019-10-21

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan, dat vervolgens gedurende een asielprocedure onderzoekt of de persoon een vluchteling is volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Wereldwijd wachten bijna 1,8 miljoen mensen op een beslissing op hun asielaanvraag, vooral in Zuid-Afrika, Duitsland, de VS en Turkije. Van de 60 miljoen mensen op drift eind 2014, vroeg 1 procent asiel aan in Europa (en ruim 24.500 in Ned...

2019-10-21

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende redenen zijn land van herkomst heeft verlaten en asiel (bescherming) heeft aangevraagd. Er is nog niet vastgesteld of hij voldoet aan de vereisten voor een verblijfsvergunning asiel.

2019-10-21

Asielzoeker

Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend. Zie ook: Asielverzoek, Vluchteling

2019-10-21

Asielzoeker

Asielzoeker - persoon, meestal een politiek vluchteling, die verblijf zoekt in een land. In 1987 stond de term nog in geen enkel woordenboek, dit in tegenstelling tot het werkwoord asileren ‘in een psychiatrische inrichting (doen) opnemen’ (Van Dale, 1992). Het woord asielzoeker heeft voor sommigen een ietwat pejoratieve klank. ... de opvang van de asielzoekers in gemeenten is een eclatant succes geworden. Het Parool, 30-04-88 De meeste asielzoekers komen echter ‘op eigen gelegenheid’ h...

2019-10-21

Asielzoeker

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten om in een ander land asiel aan te vragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt, namens de verantwoordelijke bewindspersoon, of de asielzoeker voor bescherming in Nederland in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat hij vluchteling is, in zijn eigen land het reële risico loopt om onmenselijk behandeld te worden of terugkeer in redelijkheid niet kan worden verlangd vanwege traumatische ervaringen of vanwege de algehele...

2019-10-21

Asielzoeker

Asielzoeker - persoon (meestal gaat het om een politiek vluchteling) die verblijf zoekt in een ander land. . . . de opvang van de asielzoekers in gemeenten is een eclatant succes geworden. - Het Parool 30.4.1988 Atlantisch pact de NAVO. ​

2019-10-21

asielzoeker

asielzoeker - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die asiel zoekt buiten zijn eigen land Nederland moet soms asielzoekers weigeren. Asielzoekers kunnen zich beroepen op het vluchtelingenverdrag van 1951. Woordherkomst samenstelling van asiel en zoeker

2019-10-21

asielzoeker

iemand die in het buitenland een verzoek indient om er te mogen blijven op grond van de bijzondere status die een staat kan verlenen aan burgers met een vreemde nationaliteit, wanneer zij levensbedreigende, vaak politieke omstandigheden in hun eigen land moeten ontvluchten; iemand die asiel zoekt

2019-10-21

asielzoeker

asielzoeker - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-siel-zoe-ker 1. iemand die een aanvraag heeft ingediend om toegelaten te worden als vluchteling ♢ de meeste asielzoekers wonen bij elkaar in een centrum Zelfstandig naamwoord: a-siel-zoe-ker de asielzoeker de asielzoekers