Wat is de betekenis van Verticale sociale mobiliteit?

2007
2021-03-05
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Verticale sociale mobiliteit

Sociale mobiliteit die een vermeerdering (sociale stijging) dan wel vermindering (sociale daling) van sociale privileges inhoudt.