Wat is de betekenis van verlaten?

2019
2021-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verlaten

verlaten - Werkwoord 1. weggaan (van) De delegatie verliet uit protest de vergadering. 2. in de steek laten, laten vallen Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? De man beloofde zijn maîtresse dat hij zijn...

Lees verder
2018
2021-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verlaten

verlaten - onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-la-ten 1. van iets of iemand weggaan ♢ de vluchteling moest zijn land verlaten 2. zonder teken van leven ♢ de straten lagen er verlaten bij...

Lees verder
2003
2021-12-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

verlaten

verlaten - Het laten verlopen van een optie, het recht dat men als optiebezitter heeft de optie niet uit te oefenen.

1974
2021-12-01
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

verlaten

maatregelen om de herfst voor de plant te verlengen, ➝ vervroegen.

1954
2021-12-01
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Verlaten

van de oogst wil beduiden, dat men de oogsttijd door kunstmatige middelen later laat vallen dan dit normaal het geval is. Men doet dit b.v.in België met de druif Gros Colman. Men houdt dan in het voorjaar de temp. van de kassen zo laag mogelijk door het glas te bestrijken met een laag klei en zoveel mogelijk te luchten. De druiven lopen dan la...

Lees verder
1952
2021-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verlaten

v., forlitte; zichop, bitrouwe op, tidigje, tiidzje op.

1950
2021-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verlaten

I. ww. (verliet, heeft verlaten), 1. over-of uit laten vloeien : wijn verlaten , van het ene vat in het andere gieten ; water verlaten, laten af- of toestromen ; 2. uit, van de genoemde plaats weggaan : een huis, de stad verlaten ; — het toneel verlaten, niet meer optreden, medespelen ; — de wereld verlat...

Lees verder
1937
2021-12-01
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verlaten

I. verlaatte, i. verlaat (Z.-N. later worden): ‘t zal nog verlaten. II. verliet, h. verlaten (1 overgieten: van het ene vat in het andere doen of laten lopen; 2 weggaan uit of van; 3 achterlaten, in de steek laten; niet meer steunen): 1. wijn verlaten; water verlaten, van de ene ruimte in de andere doen vloeien; zie verlaat; 2. hij verliet d...

Lees verder
1933
2021-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verlaten

(tuinb.) noemt men het kunstmatig vertragen der ontwikkeling van planten met het doel buiten het gewone seizoen te kunnen oogsten. In het bijzonder wordt het v. met groote virtuositeit toegepast in het centrum der Belgische druivencultuur, Hoeilaart.

1898
2021-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Verlaten

Het begrip verlaten heeft 2 verschillende betekenissen: 1. verlaten - VERLATEN - (verliet, heeft verlaten), overgieten, overstorten: wijn verlaten, van het eene vat in het andere gieten ; water verlaten, door een verlaat laten af- of toestroomen; — uit eene plaats weggaan : een huis, de stad verlaten; — achterlaten: een persoon, iem....

Lees verder
1898
2021-12-01
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verlaten

zie Alleen.