Synoniemen van Verkoudheid

    • acute virale nasofaryngitis
2019-11-21

Verkoudheid

Verkoudheid is een ziektebeeld dat ontstaat bij een infectie van de bovenste luchtwegen (neus-, mond- en keelholte). Deze infectie wordt vaak veroorzaakt door een virus en geeft een verstopte neus, keelpijn en hoestklachten. Verkoudheid is afgeleid van het woord "koud", aangezien van oudsher wordt gedacht dat blootstelling aan koud en guur weer dit ziektebeeld veroorzaakt. Het is niet zo dat de pure koude iemand verkouden maakt. In de winter komen bepaalde virussen vaker voor, is de weerstand va...

2019-11-21

verkoudheid

Een ontsteking van het neusslijmvlies met neusverstopping en afscheiding van slijm en hoesten door een infectie met virussen. Ongeveer de helft van de bevolking is minstens eenmaal per jaar verkouden, meestal in het najaar en de winter. Kinderen zijn vaker verkouden dan volwassenen, vooral doordat virussen zich in crèches en op school snel kunnen verspreiden. Er zijn vele soorten virussen die verkoudheid kunnen geven. Ze zijn bijna allemaal heel besmettelijk. Wanneer je een aantal keren achter...

2019-11-21

verkoudheid

verkoudheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-koud-heid 1. ontsteking van het slijmvlies in je neus ♢ ik heb een verkoudheid: ik moet de hele dag mijn neus snuiten Zelfstandig naamwoord: ver-koud-heid de verkoudheid

2019-11-21

verkoudheid

virusinfectie waarbij de slijmvliezen in de neus, keel en bijholten ontstoken zijn, hetgeen gepaard gaat met verschijnselen als een verstopte neus, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, oorpijn en lichte koorts

2019-11-21

verkoudheid

verkoudheid - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een virusinfectie aan keel of neus Woordherkomst Afgeleid van verkouden|verkoud- met het achtervoegsel -heid. Synoniemen kou

2019-11-21

Verkoudheid

Verkoudheid of slijmvloed van den neus (blennorrhoea narium, catharrhus chronicus narium) is eene in ons klimaat zeer algemeen verspreide ongesteldheid, veelal door snelle wisseling van temperatuur, inzonderheid door togt veroorzaakt. Hare verschijnselen zijn algemeen bekend. Zij openbaart zich vooral in ontsteking van het slijmvlies van den neus en deze doet afscheiding van slijm, verstopheid in het hoofd enz. ontstaan, terwijl zij dikwerf van oor-, mond- en keelpijn, van loomheid en pijn in de...

2019-11-21

Verkoudheid

Verkoudheid - ziekte, veroorzaakt door te sterke afkoeling van het lichaam, waardoor het te sterk afgekoelde bloed zijn verrichting niet naar behooren kan vervullen en er allerlei stoffen in het lichaam blijven, die afgescheiden moeten worden; het gevolg is veelal een katarrh en op de aangedane plaats hoopen zich bacteriën op, die dan de verschillende ziekten kunnen veroorzaken, welke aan kouvatten worden toegeschreven. Men onderscheidt een acuten, chronischen en neryeusen vorm. De v. begint in...

2019-11-21

Verkoudheid

Neuslekkage, die uit en in 't oog loopt.

2019-11-21

Verkoudheid

Een aandoening der neus- en keelslijmvliezen. Er zijn twee meeningen omtrent het ontstaan van verkoudheid: 1° die, welke infectie, 2° die, welke refrigeratie, d.i. koude-inwerking, als oorzaak beschouwt. Waarschijnlijk werken beide oorzaken echter tegelijkertijd. Onderzoekingen van prof. van Lochem, Schade e.a. hebben uitgemaakt, dat de temperatuursverschillen en atmospherische invloeden een duidelijken invloed hebben op het frequentiecijfer der verkoudheid en daarmede samenhangende zie...