Synoniemen van Verkleinwoord

2019-11-18

Verkleinwoord

Een verkleinwoord (of: diminutief) is een vorm van een zelfstandig naamwoord die wordt afgeleid met het achtervoegsel (diminutiefsuffix) -(e)tje, -je, -pje, -kje (vooral in dialecten ook -(e)ke en -ske). Voorbeelden: man - mannetje of manneke, bak - bakje of bakske, broer - broertje, zus - zusje, boom - boompje, woning - woninkje.

2019-11-18

verkleinwoord

verkleinwoord - Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) een woord met een verkleiningsuitgang waardoor iemand of iets als klein of weinig wordt voorgesteld Een Nederlander gebruikt vaak verkleinwoorden in zijn taalgebruik. Woordherkomst samenstelling van verklein(werkwoord) en woord Synoniemen diminutief, verkleinvorm Antoniemen vergrootwoord, augmentatief Verwante begrippen zelfstandig-naamwoordsvorm

2019-11-18

verkleinwoord

verkleinwoord - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-klein-woord 1. woord met een verkleiningsuitgang waardoor je iets als klein of onbetekenend voorstelt ♢ huisje en armpje zijn verkleinwoorden Zelfstandig naamwoord: ver-klein-woord het verkleinwoord de verkleinwoorden het verkleinwoordje Sy...

2019-11-18

verkleinwoord

woord waarvan het achtervoegsel over het algemeen aangeeft dat het als klein en/of geliefd wordt gezien

2019-11-18

Verkleinwoord

Verkleinwoord (diminutivum) noemt men een woord, ontleend aan den naam van eenig voorwerp en uitdrukkend, dat het door het verkleinwoord aangewezen voorwerp niet zoo groot is als het eerstgenoemde. Het verkleinwoord is in onze taal in den regel gevormd door achtervoeging van de lettergreep je. Hond, wordt alzoo in het verkleinwoord hondje en hierdoor wordt een dier aangeduid, dat minder groot is, dan een gewone hond. Welluidendheidhalve worden ook wel eens één of meer letters tusschen het oors...

2019-11-18

VERKLEINWOORD

VERKLEINWOORD - o. (-en), (spraakk.) verkleinwoorden dienen om uit te drukken, dat iets klein van omvang is. of minder sterk of hevig dan gewoonlijk; ook waar men met lieftalligheid, gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid of toegenegenheid spreekt, wordt niet zelden het verkleinwoord gebruikt, als: hoor eens, vrindje; wel, moedertje, hoe gaat het.

2019-11-18

Verkleinwoord

➝ Diminutivum.