Wat is de betekenis van Vergaderen — verzamelen?

1898
2021-01-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Vergaderen — verzamelen

In vergaderen ligt het denkbeeld van bijeenbrengen van zaken, die van dezelfde soort zijn, in verzamelen dat van dicht bij elkander of tot een hoop brengen, bijeenbrengen van zaken, die elkander meer of minder gelijk zijn. Men verzamelt oudheden, rariteiten, enz.; men verzamelt munten en penningen. Men vergadert zich schatten. In de meeste gevallen...

Lees verder