Wat is de betekenis van verzamelen?

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verzamelen

verzamelen - Werkwoord 1. (ov) bijeenbrengen 2. (ov) een verzameling hebben of aanleggen van 3. (refl) zich ~: bijeenkomen Woordherkomst Afgeleid van het verouderde werkwoord verzamenen afgeleid van zamelen met het voorvoegsel ver-

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verzamelen

verzamelen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-za-me-len 1. bij elkaar komen ♢ we verzamelden ons op de hoek van de straat 2. op één plaats bij elkaar brengen ♢ hij verzamelt oude kaarten...

2024-04-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verzamelen

v., sammelje, (op)garje, (for)garje, (for)gearje, (gear)fandelje, gearswylje; zich —, gearboskje, -keppelje, gearhokje, byinoar hokje.

2024-04-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verzamelen

(verzamelde, heeft en is verzameld), uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen: neem voor u van alle spijs, die gegeten wordt-, en verzamel ze tot u (Gen. 6 : 21) ; ik heb niet, waarin ik mijne vruchten zal verzamelen (Luc. 12:17); geld, schatten verzamelen ; — verzamelende handel, goederenbeweging waardoor de goeder...

2024-04-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verzamelen

verzamelde, h. verzameld (bijeengaren, bijeenbrengen): postzegels verzamelen; zijn gedachten, zijn krachten, zijn moed verzamelen; verzamelde gedichten; de trom tot verzamelen roeren; refl. de soldaten gingen zich daar verzamelen, verenigen; zich om iem., iets verzamelen; zie vader.

2024-04-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verzamelen

Cultuurtrap van het, →Economie (vormen der).

2024-04-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verzamelen

(vər'za:mələn) (verzamelde, heeft verzameld) 1. bijeenbrengen, -garen : postzegels -. → gedachte, vader. Syn. vergaderen. 2. verenigen : de trom tot roeren. 3. z i c h -, bijeenkomen : de lichtstralen zich in het brandpunt.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verzamelen

(verzamelde, heeft en is verzameld), bijeenbrengen; b.v.: verzamelde werken, opera omnia; in een groep bijeenbrengen: zijn vrienden verzamelen; uit liefhebberij bijeenbrengen: postzegels verzamelen; zijn gedachten verzamelen, zich bezinnen; krachten verzamelen, zich opmaken tot een daad of onderneming die veel inspanning vergt; moed zich verzamele...