Wat is de betekenis van verzamelen?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verzamelen

verzamelen - Werkwoord 1. (ov) bijeenbrengen 2. (ov) een verzameling hebben of aanleggen van 3. (refl) zich ~: bijeenkomen Woordherkomst Afgeleid van het verouderde werkwoord verzamenen afgeleid van zamelen met het voorvoegsel ver-

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verzamelen

verzamelen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-za-me-len 1. bij elkaar komen ♢ we verzamelden ons op de hoek van de straat 2. op één plaats bij elkaar brengen ♢ hij verzamelt oude kaarten...

Lees verder
1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

verzamelen

(verzamelde, heeft en is verzameld), bijeenbrengen; b.v.: verzamelde werken, opera omnia; in een groep bijeenbrengen: zijn vrienden —; uit liefhebberij bijeenbrengen: postzegels —; zijn gedachten —, zich bezinnen; krachten —, zich opmaken tot een daad of onderneming die veel inspanning vergt; moed zich —, bijeenkomen;...

Lees verder
1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verzamelen

v., sammelje, (op)garje, (for)garje, (for)gearje, (gear)fandelje, gearswylje; zich —, gearboskje, -keppelje, gearhokje, byinoar hokje.

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verzamelen

(verzamelde, heeft en is verzameld), uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen: neem voor u van alle spijs, die gegeten wordt-, en verzamel ze tot u (Gen. 6 : 21) ; ik heb niet, waarin ik mijne vruchten zal verzamelen (Luc. 12:17); geld, schatten verzamelen ; — verzamelende handel, goederenbeweging waardoor de goeder...

Lees verder
1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Verzamelen

Cultuurtrap van het, →Economie (vormen der).

1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERZAMELEN

VERZAMELEN - (verzamelde, heeft verzameld), bijeenbrengen; geld, schaften, boeken verzamelen; zijne vrienden, aanhangers, vertrouwden verzamelen; — bijeenkomen : de lichtstralen verzamelen zich in het brandpunt; — zijne gedachten verzamelen, zich bezinnen; — hij werd tot zijne vaderen verzameld, in den grafkelder bijgezet. VERZA...

Lees verder
1898
2021-05-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verzamelen

zie Vergaderen.