Wat is de betekenis van verdedigen?

2019
2020-11-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verdedigen

verdedigen - Werkwoord 1. (ov) beschermen tegen een aanval Zij verdedigden de stad tot de laatste man. Woordherkomst afgeleid van dadinge met het voorvoegsel ver-

Lees verder
2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verdedigen

verdedigen - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-de-di-gen 1. laten zien dat het zo is ♢ hij heeft deze theorie overtuigend verdedigd 2. beschermen tegen aanvallen ♢ de soldaten hebben het gebou...

Lees verder
1992
2020-11-24
Gesprekken in organisaties

Gesprekken in organisaties

verdedigen

Fout reageren bij het brengen van slecht nieuws.

1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

verdedigen

(verdedigde, heeft verdedigd), 1. beschermen; 2. een aanval afslaan, zich verweren: het lichaam verdedigt zich tegen infectie; 3. voor een gerecht optreden om iemands belangen te behartigen, pleiten voor iemand; (fig.) iemand –, voor zijn goed recht opkomen, hem trachten te rechtvaardigen; zich –, beschuldigingen trachten te weerleggen;...

Lees verder
1898
2020-11-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERDEDIGEN

VERDEDIGEN - (verdedigde, heeft verdedigd), verweren, beschermen (inz. eene vesting); zich verdedigen, zich verweren; — (fig.) voorspreken, pleiten (voor iem.): tem. verdedigen (voor de rechtbank, tegen laster); eene stelling verdedigen, staande houden, betoogen dat zij juist is. VERDEDIGING, v. het verdedigen; verwering, (recht.) pleidooi.

Lees verder