Synoniemen van veiling

verkoping
2019-08-20

Veiling

in de - nemen/door de - sleuren, in de maling nemen, voor de gek houden. Eigenlijk ‘iemand bij opbod verkopen, waardoor hem of haar de spot van anderen te beurt valt\ De veiling is ‘de openbare verkoop bij opbod’. Deze Bargoense uitdr. komt al voor bij Koster Henke en is wellicht van Rotterdamse origine. (Vermeld in Opoe Herfst, een woordenlijst uit 1973 van het platte Rotterdams. De uitdr. duikt als passim op in de boeken van de Rotterdamse volksschrijver Willem van Iependaal.) Twintig g...

Lees verder
2019-08-20

veiling

veiling - De openbare verkoop van goederen of andere zaken.

2019-08-20

veiling

Kans op koopjes hoewel dat zelden geldt voor de echt grote namen. Wel de aangewezen plek om oudere jaargangen aan te schaffen die niet meer in de schappen staan. Leuke gelegenheid om wijnen op leeftijd te kopen, al dan niet uit het geboortejaar van de kinderen. De Engelse en de Amerikaanse wijnbladen hebben zelfs een apart financieel katern, waarin uitgebreid aandacht besteed wordt aan de prijzen die topwijnen op de veiling noteren. En waar de financiële markten werken met de indexen van de Dow...

Lees verder
2019-08-20

veiling

veiling - zelfstandig naamwoord uitspraak: vei-ling 1. plaats waar spullen worden verkocht aan degene die het meeste biedt ♢ voor dit schilderij werd op de veiling 1000 euro betaald Zelfstandig naamwoord: vei-ling de veiling de veilingen

Lees verder
2019-08-20

Veiling

Veiling - verkooping aan den meestbiedende. Deze kan plaats hebben bij opbod of bij afslag of ook zoowel bij opbod als bij afslag. In het eerste geval worden de gegadigden in de gelegenheid gesteld tegen elkaar op te bieden; bij afslag wordt het goed eerst tegen een hoogen prijs aangeboden en deze vervolgens steeds lager gesteld totdat iemand, veelal door het roepen van „mijn”, te kennen geeft, dat hij bereid is dien prijs te betalen. Het verkoopen bij afslag wordt ook wel afmijnen genoemd....

Lees verder
2019-08-20

Veiling

Veiling - auctie, licitatie, subastatie: het openlijk aan den meestbiedende te koop aanbieden van roerende of onroerende goederen.

2019-08-20

veiling

in de veiling zetten, in de maling nemen.