Wat is de betekenis van vedelen?

2020
2021-09-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

vedelen

(16e eeuw) (Barg.) copuleren; neuken. Letterlijk: op de vedel (een soort strijkinstrument dat aan de basis lag van de viool) spelen. Het WNT citeert o.a. “Den Handel der Amoureusheyt (1621) en een 17de eeuwse klucht (J. Burghoorn: Lluchth. Snorrepijpen. 1644). Merk op dat 'vedel' en 'viool' metaforen zijn voor het vrouwelijk geslachtsorgaan....

Lees verder
2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vedelen

vedelen - Werkwoord 1. (inerg) (muziek) op een vedel spelen Op de muziekbijeenkomst voor Oude Muziek werd uitbundig gevedeld en kromhoorn gespeeld. 2. (inerg) (muziek) met een viool volksmuziek spelen, al of niet voor geld Nooit heeft hij 't brood gebedeld,<b...

Lees verder
2004
2021-09-19
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

vedelen

Letterlijk: op de vedel (een soort strijkinstrument dat aan de basis lag van de viool) spelen; hier een verouderde Bargoense term voor copuleren. Reeds opgetekend in een zeventiende-eeuwse klucht (J. Burghoorn: ‘Lluchth. Snorrepijpen’. 1644). Merk op dat ‘vedel’ en ‘viool’ metaforen zijn voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. De ‘strijkstok’ is dan w...

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vedelen

(vedelde, heeft gevedeld), op de vedel, de viool spelen.

1952
2021-09-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vedelen

v., fidelje.

1950
2021-09-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vedelen

(vedelde, heeft gevedeld), (dicht.) op de vedel, de viool spelen.

1898
2021-09-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VEDELEN

VEDELEN - (vedelde, heeft gevedeld), op de vedel spelen.