2019-09-17

Vadermoord

Vadermoord noemt men het dooden van een wettigen, natuurlijken of aangenomen vader of moeder of van een wettigen grootvader of grootmoeder (art. 299 van het W. v. Str.). In het oudste Romeinsche regt beteekende parricidium elken doodslag, en eerst in de Wet der Twaalf Tafelen werd die beteekenis beperkt tot het ombrengen van den vader of moeder van den dader. De latere regtsgeleerden hebben er de adscendenten van den moordenaar bijgevoegd. Vóór 1791 werd de vadermoorder gestraft met het rad, n...

Lees verder
2019-09-17

VADERMOORD

VADERMOORD - m. (-en), moord op zijn vader gepleegd; ...MOORDER, m. (-s), die zijn vader vermoord heeft; — (fig.) hoog uitstekende puntige manshalsboord; ...MOORDENARES, v. (-sen).