Wat is de betekenis van Uraemie?

1973
2021-05-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

uraemie

→uremie.

1954
2021-05-15
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uraemie

azotaemie, niervergiftiging, de toestand van zelfvergiftiging (auto-intoxicatie), welke het gevolg is van een onvoldoende uitscheidingsfunctie der nieren. Alhoewel het stikstof bevattende ureum niet de oorzaak is van de symptomen, is het ureumgehalte van het bloed toch wel een goede maat voor de ernst der uraemie. De verschijnselen kunnen acuut of...

Lees verder
1950
2021-05-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uraemie

(<Fr.-Gr.), v., bloedvergiftiging door het niet-uitscheiden van urinestoffen.

1949
2021-05-15
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Uraemie

zie Nierontsteking en Ureum.

1948
2021-05-15
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

uraemie

v. vergiftiging door opneming v. urinebestanddelen i. h. bloed.

1933
2021-05-15
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Uraemie

Ander woord voor niervergiftiging. Deze kan optreden, wanneer de functie van de nieren belangrijk geleden heeft. Dan worden de door het lichaam afgewerkte stoffen niet in voldoende mate door de nieren uitgescheiden en treden allerlei verschijnselen op als hoofdpijn, braken, diarrhee, lichamelijke en geestelijke slapte, onrust, soms sterke verwardhe...

Lees verder
1923
2021-05-15
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Uraemíe

urinevergiftiging van het bloed; verschijnselen, veroorzaakt door stoffen, die in het bloed worden achtergehouden als de werking der nieren onvoldoende is; bijv. nw. uraemisch, Lat. uraemicus (coma, asthma uraemicum).

1916
2021-05-15
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Uraemie

Uraemie is vergiftiging door bestanddeelen van de urine, die in het bloed komen. Deze toestand zal kunnen optreden, zoodra de afvloeiing van de urine belemmerd is. De hoofdverschijnselen zijn: hoofdpijn, braken, somnolentie, angstgevoel, dan blindheid, op epilepsie gelijkende aanvallen, coma, dat met den dood kan eindigen. Naast verlichting van den...

Lees verder
1898
2021-05-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

URAEMIE

URAEMIE - v. bloedvergiftiging door de urine.

1870
2021-05-15
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Uraemie

Uraemie of vergiftiging van het bloed door urine, namelijk door het belangrijkste bestanddeel van urine, de pisstof (zie aldaar), geschiedt, wanneer de urine-afscheiding in de nieren eene belemmering ondervindt, zoodat de stoffen, welke door deze organen verwijderd moeten worden, in het bloed achterblijven. Dit heeft vooral plaats bij de ziekte van...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten