2019-10-20

uitkomstaangevend bod

Bod in een concurrerend biedverloop dat primair tot doel heeft de partner op het spoor van een goede uitkomst te zetten voor het geval de tegenpartij het eindcontract gaat spelen. Een dergelijk bod is normaliter gebaseerd op topkracht in de kleur. Tenzij er een fit in partners kleur aanwezig is, is enige lengte wenselijk omdat het niet uitgesloten is dat de partner de kleur gaat steunen. Soms kan ook een ‘uitkomstaangevend bod’ gedaan worden op een korte kleur. Voorbeeld: