2020-02-25

Uiteenzetting

Een uiteenzetting is een objectieve informatieve tekst, die tot doel heeft om de lezer over een bepaald onderwerp te informeren en daarbij uitleg te verschaffen. Net als iedere tekst is een uiteenzetting opgebouwd uit een inleiding, middenstuk en slot. Welke informatie waar wordt gegeven hangt af van de gekozen tekststructuur. Bij een vraag-antwoordstructuur wordt bijvoorbeeld de vraag in de inleiding gesteld, vindt de beantwoording plaats in het middenstuk en wordt in het slot een samenvatting...

2020-02-25

uiteenzetting

uiteenzetting - Zelfstandignaamwoord 1. een tekst met als doel de lezer te informeren over een bepaald onderwerp Bij een uiteenzetting gaat het om feiten niet om meningen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van uiteenzetten met het achtervoegsel -ing

2020-02-25

uiteenzetting

uiteenzetting - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-een-zet-ting 1. het uitgebreid vertellen hoe iets in elkaar zit ♢ we luisterden naar een uiteenzetting over luchtvervuiling 2. een uitgebreid verhaal over iets ♢ die uiteenzetting was niet compleet Zelfstandig naamwoord: uit-een-zet-ting de u...

2020-02-25

uiteenzetting

v. (-en) 1. Eig. het uiteenzetten. 2. Metn. het uiteengezette.