Wat is de betekenis van Uiteenzetting?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

uiteenzetting

Een uiteenzetting is een tekstuele vorm waarbij een onderwerp, concept of proces wordt uitgelegd, vaak met het doel om de lezer te informeren, te overtuigen of om iets te verduidelijken. In een uiteenzetting worden doorgaans feitelijke informatie, analyses en argumenten gepresenteerd om het onderwerp zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te maken v...

2024-05-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Uiteenzetting

Een uiteenzetting is een objectieve informatieve tekst, die tot doel heeft om de lezer over een bepaald onderwerp te informeren en daarbij uitleg te verschaffen. Net als iedere tekst is een uiteenzetting opgebouwd uit een inleiding, middenstuk en slot. Welke informatie waar wordt gegeven hangt af van de gekozen tekststructuur. Bij een vraag-antwoor...

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

uiteenzetting

uiteenzetting - Zelfstandignaamwoord 1. een tekst met als doel de lezer te informeren over een bepaald onderwerp Bij een uiteenzetting gaat het om feiten niet om meningen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van uiteenzetten met het achtervoegsel -ing

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

uiteenzetting

uiteenzetting - zelfstandig naamwoord uitspraak: uit-een-zet-ting 1. het uitgebreid vertellen hoe iets in elkaar zit ♢ we luisterden naar een uiteenzetting over luchtvervuiling 2. een uitgebreid verhaal over iets ...

2024-05-21
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Uiteenzetting

v. (-en), 1. het uiteenzetten, het mededelen van een zaak in haar delen en aspecten: na uiteenzetting van de beginselen, ging hij over tot.... 2. dat wat men vertelt over een zaak in haar delen en aspecten: zijn uiteenzettingen waren niet zeer helder.

2024-05-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

uiteenzetting

v. uiteenzettingen (het uiteenzetten; uitlegging, verklaring, ontwikkeling van meningen of denkbeelden over een zaak).

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

uiteenzetting

v. (-en) 1. Eig. het uiteenzetten. 2. Metn. het uiteengezette.