Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 28-11-2010

Uiteenzetting

betekenis & definitie

Een uiteenzetting is een objectieve informatieve tekst, die tot doel heeft om de lezer over een bepaald onderwerp te informeren en daarbij uitleg te verschaffen.

Net als iedere tekst is een uiteenzetting opgebouwd uit een inleiding, middenstuk en slot. Welke informatie waar wordt gegeven hangt af van de gekozen tekststructuur. Bij een vraag-antwoordstructuur wordt bijvoorbeeld de vraag in de inleiding gesteld, vindt de beantwoording plaats in het middenstuk en wordt in het slot een samenvatting of conclusie gegeven. Een uiteenzetting verschilt in meerdere opzichten van een betoog of beschouwing. Bij laatstgenoemden staat de mening, ofwel het subjectieve karakter centraal, bij het betoog nog meer dan bij de beschouwing.

Met een betoog probeert iemand anderen te overtuigen van zijn mening. Een beschouwing heeft tot doel om argumenten in te brengen die voor en tegen een bepaalde mening zijn, zodat de toehoorders uiteindelijk zelf een mening kunnen vormen. Het expliciet geven of laten doorschemeren van een mening komt in een uiteenzetting nooit voor.