Wat is de betekenis van Uiteenzetting, beschouwing en betoog?

2024-06-15
Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Uiteenzetting, beschouwing en betoog

Uiteenzettingen, beschouwingen en betogen zijn vormen van teksten, die cruciaal verschillen op de punten subjectiviteit en overtuiging: uiteenzettingen geven zoveel mogelijk feiten weer zonder meningen, betogen geven puur de mening van de schrijver weer en hebben een overtuigend karakter. Beschouwingen brengen meningen van meerdere partijen naar vo...