Wat is de betekenis van Tot en met de zuidgrens van het Galgenveld?

2023-09-23
Jos Beke

"Groenewoudseweg -Van kerk tot brug en terzijde"

Tot en met de zuidgrens van het Galgenveld

Het gebied vanaf de Franse straat tot de Groenewoudseweg heet Galgenveld. De Woningwet van 1901 verplicht Nijmegen tot het vaststellen van uitbreidingsplannen. Globaal ontwerpen de planologen o.l.v. L.Brouwer een stadsuitbreiding langs de zgn.’ radialen’: Graafseweg, St.Annastraat, Groesbeekseweg, (Berg en Dalseweg). De driehoek Galgenveld wor...