Wat is de betekenis van Tarski, Alfred?

1992
2023-02-08
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Tarski, Alfred

1901-1983. Wiskundige en logicus. Doceerde tot 1939 in zijn geboortestad Warschau, daarna aan de universiteit van California te Berkeley. Van belang voor de filosofie is vooral zijn formalisatie van de semantiek. Deze leidde tot zijn semantische waarheiDstheorie, waarvan de formulering wezenlijk werd beïnvloed door de paradox van de leugenaar. Hij...

Lees verder