Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Gepubliceerd op 20-04-2017

Tarski, Alfred

betekenis & definitie

1901-1983. Wiskundige en logicus. Doceerde tot 1939 in zijn geboortestad Warschau, daarna aan de universiteit van California te Berkeley.

Van belang voor de filosofie is vooral zijn formalisatie van de semantiek. Deze leidde tot zijn semantische waarheiDstheorie, waarvan de formulering wezenlijk werd beïnvloed door de paradox van de leugenaar. Hij droeg tevens bij tot de formele behandeling van logische en mathematische modellen. ‘Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen’, Studia philosophica, 1935 (oorspr. Pools, 1933). ‘The semantic conception of truth and the foundations of semantics’, Journal ofPhilosophy and Phenomenological Research, 1944 (kortere versie van het vorige). Logic, Semantics, Metamathematics, 1956 (verzamelde opstellen over logica van 1923 tot 1938, waaronder ‘Der Wahrheitsbegriff, in Engelse vertaling). Introduction to Logic and to the Methodology of the Deductive Sciences, 1941 ('Inleiding tot de logica en tot de methodologie van de deductieve wetenschappen, Ned. bewerking door E.W. Beth, 1953; de oorspronkelijke Poolse uitgave is van 1936).