Wat is de betekenis van syndroom?

2019
2023-03-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

syndroom

syndroom - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) ziektebeeld, complex van steeds tezamen voorkomende klinische verschijnselen gelukkig zijn er ook nog mensen die alleen maar 'lijden' aan het 'prettiggestoordheidssyndroom Woordherkomst van Oudgrieks συνδρομή (sundromé) "samenloop, s...

Lees verder
2017
2023-03-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

syndroom

syndroom - zelfstandig naamwoord uitspraak: sin-droom 1. alle symptomen van een ziekte bij elkaar ♢ bij het syndroom van Down zie je de volgende kenmerken Zelfstandig naamwoord: sin-droom het syndroom ...

Lees verder
2014
2023-03-25
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Syndroom

Syndroom - een verzameling van symptomen die samen opgaan, met elkaar samenhangen.

2010
2023-03-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

syndroom

Alle verschijnselen van een ziekte bij elkaar, vaak zo met elkaar gecombineerd dat de dokter ze samen als een aparte ziekte herkent (uitspraak: sin-DROOM). Die verschijnselen komen steeds samen voor en vormen een eenheid. Het woord komt uit het Grieks en betekent dan ook ‘samen (op een) weg’. Maar de verschijnselen kunnen verschillende oorzaken of...

Lees verder
2006
2023-03-25
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Syndroom

Verzameling van klinische verschijnselen die samen bij een persoon voorkomen en waarvan de oorzaak onbekend is (of was), en daarom gewoonlijk genoemd werden naar de ontdekker. Een aantal bekende syndromen die een verstandelijke beperking met zich meebrengen, zijn: - syndroom van Down: Een aangeboren afwijking in de celdeling, waardoor het 21e chr...

Lees verder
2004
2023-03-25
Woordenboek Van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

syndroom

Kan slaan op om het even welke ziekte die taboe is. Met deze term wil men in de medische wereld aantonen dat het om een complex van symptomen gaat, een totaal van geestelijke en lichamelijke ziekteverschijnselen. Het woord is afgeleid van een Grieks werkwoord dat ‘lopen, snellen’ betekent. Letterlijk betekent het dan ook: samenlopend. Her en der le...

Lees verder
1994
2023-03-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Syndroom

[Gr. sundromè = samenloop, van sun- = samen-, en dromos = loop] combinatie van ziektesymptomen die samen kenmerkend zijn voor een bep. ziekte terwijl de afzonderlijke symptomen dat niet behoeven te zijn. Syndromen worden gewoonlijk genoemd naar de ontdekker(s) ervan.

Lees verder
1993
2023-03-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Syndroom

complex van verschijnselen die te zamen het ziektebeeld vormen

1981
2023-03-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Syndroom

ongunstige verschijnselen als gevolg van nare ervaringen; b.v. concentratiekampsyndroom.

1980
2023-03-25
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Syndroom

Van een Grieks werkwoord dat: lopen, snellen betekent zijn drie woorden afgeleid: velodroom: wielerbaan, hippodroom: renbaan voor paarden, kermistent waarin kinderen op paarden kunnen rondrijden en syndroom. Letterlijk betekent dit woord: samenlopend en als medische term: het samentreffen, de opeenhoping van een aantal ziekteverschijnselen, met een...

Lees verder
1974
2023-03-25
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

syndroom

(G., sundromé = samenloop), symptomen die met elkaar duiden op een bepaalde ziekte-toestand.

1965
2023-03-25
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

SYNDROOM

een samenhangend geheel van verschijnselen die bij een bepaald ziektebeeld passen

1955
2023-03-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Syndroom

complex van verschijnselen, die een ziektebeeld vormen.

1954
2023-03-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Syndroom

symptomencomplex, groep van ziekteverschijnselen, die vaak in dezelfde combinatie (tezamen of achtereenvolgens) optreden en een bepaalde ziektetoestand kenmerken; hun samenhang kan benisten op hun relatie tot de ziekte-oorzaak of ook het gevolg zijn van de gestoorde functie van het aangetaste orgaan of orgaansysteem.

1947
2023-03-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Syndroom

(Gr. sundromè, het samenlopen) is een typische combinatie van ziekteverschijnselen, die te zamen een ziektebeeld vormen. Bijv. het syndroom van Horner, het nephrotisch syndroom (z nieren, nierziekten).

1933
2023-03-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Syndroom

(geneesk.) is een groep van ➝ symptomen of ziekteverschijnselen, die men herhaaldelijk te zamen ziet optreden. Zoo is de combinatie van hoofdpijn, sufheid en halfzijdige verlamming een syndroom. In het algemeen kan men daaruit de conclusie trekken, dat een ziekteproces de hersenen heeft aangetast. Dit proces kan nog van verschillenden aard zijn, zo...

Lees verder
1923
2023-03-25
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Syndroom

van Demons-M e i g s, goedaardig gezwel van de eierstok, hydrothorax, ascites.

1916
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Syndroom

[Gr., samenscholing], o. (-dromen), een complex van symptomen, soms kenmerkend voor een bepaalde ziekte; b.v. KZ-syndroom.