Gepubliceerd op 17-08-2018

syndroom

betekenis & definitie

Kan slaan op om het even welke ziekte die taboe is. Met deze term wil men in de medische wereld aantonen dat het om een complex van symptomen gaat, een totaal van geestelijke en lichamelijke ziekteverschijnselen. Het woord is afgeleid van een Grieks werkwoord dat ‘lopen, snellen’ betekent.

Letterlijk betekent het dan ook: samenlopend. Her en der leest of hoort men van het KZ-syndroom, het Downsyndroom*, het Reye-syndroom enzovoort. Zelfs aids is een syndroom, want het is de afkorting van ‘ Acquired Immune Deficiency Syndrome’.

Uitvoeriger vertelt hij over een Amerikaanse organisatie van familieleden van patiënten, die bij een groter publiek begrip probeert te kweken voor het syndroom.

Vrij Nederland, 04-09-99