Wat is de betekenis van stuwing?

2010
2022-08-08
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

stuwing

Belemmering van de natuurlijke afvloeiing van een stromende vloeistof, waardoor opeenhoping ontstaat. Dit woord wordt vooral gebruikt bij bloed en melk. ‘Stuwing van bloed’ betekent dat ergens in het lichaam zich een grotere hoeveelheid bloed ophoopt dan normaal het geval is. Zo kan de lever gestuwd raken door een slecht werkend hart en de nier doo...

Lees verder
1981
2022-08-08
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Stuwing

vertraging en verzwaring van de bloedsomloop in een bepaald gebied.

1974
2022-08-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

stuwing

treedt op als de aanvoer van een vloeistof niet en de afvoer wel belemmerd is. Bloedstuwing: bij niet goed functioneren van het hart wordt het bloed onvoldoende uit de aderen opgenomen en doorgepompt. Lymfestuwing: afvoerende lymfevaten zijn gescheurd of verstopt. Bloed- of lymfestuwing leidt tot oedeemvorming.

Lees verder
1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stuwing

v. (-en), 1. duwende voortbeweging; 2. het stuwen; 3. belemmering van de natuurlijke afvloeiing van een stromende vloeistof, waardoor opeenhoping ontstaat (e). (e) Stuwing van bloed (→hyperemie) ontstaat wanneer de afvoer van aderlijk bloed belemmerd wordt. Zo treedt bij hartzwakte bloedstuwing in de longen op. Stuwing van gal veroorzaakt &...

Lees verder
1954
2022-08-08
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Stuwing

door vernauwing of anderszins afklemming van de aders teweeggebrachte overmaat van bloed in een lichaamsdeel.

1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Stuwing

v. (-en), 1. duwende voortbeweging: nauw had de buffel de stuwing overwonnen die alle stof beheerst, of hij keerde terug; 2. het stuwen (in de bet. 2); 3. belemmering van de natuurlijke afvloeiing van een stromende vloeistof, waardoor opeenhoping ontstaat; — (geneesk.) stuwing van bloed, toestand waarin de hoeveelheid bloed in...

Lees verder
1949
2022-08-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Stuwing

van bloed, toestand, waarbij in enkele organen te grote hoeveelheid bloed aanwezig is. Berust op belemmering van de bloedsomloop, vaak door slechte hartwerking. Kan benauwdheid, hoest, oedeem e.a. veroorzaken.

Lees verder
1947
2022-08-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Stuwing

of stuwage noemt men de plaatsing der lading in een schip; de kapitein is hiervoor verantwoordelijk, ook al laat hij de desbetreffende werkzaamheden en het toezicht er op aan anderen over (art. 343 W.v.K.; art. 4 schepenwet). Voor de stuwing van bijzondere goederen zijn soms van overheidswege nadere voorschriften gegeven. Bij de stuwing moet rekeni...

Lees verder
1929
2022-08-08
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Stuwing

noemt men een vermeerdering der hoeveelheid bloed in een gedeelte van het lichaam, die niet veroorzaakt wordt door een verhoogden toevoer van bloed naar dat deel, doch door een belemmering in den afvoer. Deze belemmering in den afvoer kan plaatselijk zijn, in welk geval de S. slechts een klein gedeelte van het lichaam of een bepaald orgaan betreft,...

Lees verder