Wat is de betekenis van stembureau?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

stembureau

stembureau - Zelfstandignaamwoord 1. lokaal waarin men een stem kan uitbrengen Woordherkomst samenstelling van stem(werkwoord) en bureau Synoniemen stemlokaal

2024-07-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STEMBUREAU

o. (-’s), 1. college van personen, aangewezen tot het ontvangen der stembriefjes en het opnemen der uitgebrachte stemmen (bij verkiezingen of benoemingen). 2. plaats waar een stemming (inz. bij openbare verkiezingen) gehouden wordt.

2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

stembureau

o. -bureau’s; college van personen, die de stemmen opnemen; de plaats, waar de stemming gehouden wordt, in België: stembureel.

2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

stembureau

o. (-s) 1. Eig. bureau, plaats waar een stemming geschiedt. 2. Metn. kollege van personen die de stemmen opnemen bij een stemming, een verkiezing.

2024-07-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Stembureau

Stembureau - Volgens art. 58 der Kieswet, waarvan de gewijzigde tekst opnieuw is bekend gemaakt bij K. B. van 2 Febr. 1922, Stb. 37 (nadien nog gewijzigd 8 Mei 1922, Stb. 278), is in elk stemdistrict een stembureau, bestaande uit 3 leden, waarvan één voorzitter is. Voor deze stembureaux heeft de stemming plaats (art. 57). Iedere kieskring of in ste...

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

stembureau

o. (-s), 1. college van personen dat de uitgebrachte stemmen opneemt, m.n. van een kiesdistrict; 2. plaats waar een stemming gehouden wordt (e) . (e) In Nederland moet in elk stemdistrict een stembureau zijn. De leden daarvan worden benoemd door burgemeester en wethouders, terwijl de burgemeester voorzitter is van het eerste (of enige) stembureau...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Stembureau

Stembureau - o. (-*s), ...BUREEL, o. (-en), personen, aangewezen tot het opnemen der uitgebrachte stemmen (bij verkiezingen of benoemingen).